2

Utgångspunkten är att kostnaderna för att ta bort hinder för delaktighet ska tas ur den ordinarie budgeten/verksamheten. Det är enligt den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen.

Trots det bör pengar avsättas för tillgänglighetsarbetet. Dels för att ta bort hinder som annars inte skulle tas bort inom rimlig tid och dels för att kunna anställa en person som är samordnande, stödjande och pådrivande i tillgänglighetsarbetet.

Här kan du läsa mer om avsätta pengar för att

 

Pengar för att bort hinder som inte skulle tas bort inom rimlig tid

Avsätt pengar för tillgänglighetsarbetet. Både enkelt avhjälpta och andra hinder bör ingå i ordinarie budget. Om det innebär att hindret inte tas bort inom rimlig tid behövs det särskilda medel i budgeten. 

Upp

 

Pengar för en samordnande och stödjande person

Stöd- och pådrivaransvaret har visat sig vara viktig för att lyckas med tillgänglighetsarbetet. En orsak till det är att tillgänglighetsarbetet glöms bort. För att få in det i det dagliga arbetet behövs därför stöd av en eller flera personer som har tillgänglighetsfrågor som sin huvuduppgift. Arbetet måste finansieras långsiktigt.

Budgetera därför för en funktion med uppgiften att vara samordnande, stödjande och pådrivande i tillgänglighetsarbetet.
Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

Ansvars- och finansieringsprincipen

Vad ansvars- och finansieringsprincipen innebär står det om i vår nationella handlingsplan för handikappolitiken.

Om principen