2

Här kan du tal del av dokumentation av Nätverket för tillgänglighets senaste nätverksträff som ägde rum i Göteborg 18-19 april 2012.

Programmet för nätverksträffen i pdf-format (3, 5 MB, nytt fönster)

Aktuellt på riksplanet i PowerPoint-format (1, 75 MB, nytt fönster)

Tillgänglighet i detaljplaner i PowerPoint-format (4, 5 MB, nytt fönster)

Tillgängligheten i den offentliga miljön i pdf-format (5, 2 MB, nytt fönster)

Tillgängligheten i det offentliga rummet -  lekplatser i PowerPoint-format (3, 7 MB, nytt fönster)

Uppföljningen av den nationella funktionshinderspolitiken i pdf-format (1, 3 MB, nytt fönster)

Görbra för äldre i pdf-format (2, 25 MB, nytt fönster)

En tillgänglig stad för alla i PowerPoint-format (8, 7 MB, nytt fönster)

Bo kvar på äldre dar i PowerPoint-format (1, 3 MB, nytt fönster)

Ny utbildningsavdelning på Hjälpmedelsinstitutet i PowerPoint-format (5, 3 MB, nytt fönster)

Nytt på Boverket i PowerPoint-format (1, 6 MB, nytt fönster)

Tillgänglighetsdatabasen in i framtiden i PowerPoint-format (840 kB, nytt fönster)

T-märkning - tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd i PowerPoint-format (2, 57 MB, nytt fönster)

Universell design i PowerPoint-format (129 kB, nytt fönster)

Vi värnar tillgängligheten i PowerPoint-format (1, 9 MB, nytt fönster)

Hindren för att komma vidare med tillgänglighetsarbetet i PowerPoint-format (631 kB, nytt fönster)

Workshop om uppföljningssystemet i PowePoint-format (660 kB, nytt fönster)

Vår bländande omgivning i pdf-format (2, 5 MB, nytt fönster)

Senast uppdaterad 2012-06-28 Till sidans överkant