2

Ledningens attityd är avgörande för hur tillgänglighetsarbetet lyckas. Därför är det viktigt att kommunledningen och landstingsledningen är målinriktad, engagerad och tydlig.

Se till att frågan är prioriterad inom hela kommunen/landstinget och att tillgänglighet överallt blir en del av det vardagliga arbetet.
 
För att bekämpa okunskap, negativa attityder och fördomar är olika kompetensutvecklingsinsatser viktiga.

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant