3

"Vi har en webbplats som är certifierad för personer med funktionsnedsättning"

Redan 2003 fick Swedbank (dåvarande FöreningsSparbanken) som första svenska bank, sin hemsida certifierad för personer med funktionsnedsättning. Sedan dess har banken fortsatt att ligga i framkant. Om detta berättar Angelika Melchior som utvecklar användargränssnittet på bankens webbplatser och Håkan Skyttberg som varit med och tagit fram en inloggningsdosa för personer med funktionsnedsättning.

Vad har ni gjort för att öka tillgängligheten på er webbplats?

Angelika: – Webbplatsen ska fungera även för användare med skärmläsare (program som läser upp innehållet på en webbsida, används idag av många synskadade och blinda). Därför märker vi alla bilder och annonser med förklarande texter. Det går också att navigera på sidan utan att använda musen genom att tabba sig fram i en logisk ordning. Användaren kan själv göra olika val för att anpassa sidan efter sina behov. Personer med synskada eller dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) kan till exempel vara betjänta av att kunna öka radavståndet och byta teckensnitt eller lyssna på sidan. Det går också att ställa skärmen i ett högkontrastläge för dem som föredrar att läsa ljus text mot en mörk bakgrund.

Ni har utvecklat en särskild variant av inloggningsdosa till internetbanken också…

Håkan: – Vi har utvecklat två alternativa varianter. Den ena vänder sig till äldre och andra användare som behöver större knappar och större display. Den har vi hittills delat ut i 20 000 exemplar. Den andra dosan, som till sitt yttre ser exakt likadan ut, talar och vänder sig till personer med synskada eller som av andra skäl behöver höra texten. Den används idag av ungefär 450 personer. Till den talande dosan finns hörlurar så att man kan utföra sina bankärenden utan att någon annan hör på.

Vem kan få den talande dosan?

Håkan: – Alla som har behov av den. Främst är det förstås blinda men även personer med dyslexi eller dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter) kan vara hjälpta av att höra informationen.

Swedbank har kommit långt i tillgänglighetsarbetet…

Angelika: – Ja, vi har etablerade kontakter så att vi vid förfrågan snabbt kan ordna vilken information som helst på punktskrift eller inläst. Vi kan också ta fram information på teckenspråk i särskilda fall. När det gäller webben följer vi internationella riktlinjer för tillgänglighet (WCAG) och har höga ambitioner att bli ännu bättre på det genomgående i koncernen framöver.

Vad är viktigt för att lyckas?

Angelika: – Vi vill att alla som utvecklar och arbetar med vår hemsida ska förstå varför vi gör de här sakerna.  Därför ingår tillgänglighet för alla som en särskild punkt i utbildningen av våra webbredaktörer. Vid flera tillfällen har vi kombinerat utbildningen med demonstrationer, exempelvis att en blind person visar hur han arbetar med sin skärmläsare och en cp-skadad person som berättar och visar vad som är viktigt för henne för att kunna använda webben. Många får sig en aha-upplevelse som ökar deras motivation och förståelse för tillgänglighetsarbetet.

Vilket stöd får medarbetarna för att de ska komma ihåg att göra rätt?

Angelika: – Vi har tagit fram lathundar för webbredaktörer. Och för webbutvecklare har vi tagit fram ett ”kodbibliotek”. Det är exempelsidor med kod som uppfyller våra krav som de kan återanvända i sitt arbete.

Har det här arbetet mött något motstånd internt?

Angelika: – Ja, det händer fortfarande att vi får höra att ”en så liten målgrupp kan inte få styra allt – lägg de där lösningarna separat istället”. Men vi vill inte ha särlösningar och fler och fler börjar förstå att de här tillgänglighetslösningarna har en massa positiva bieffekter. Till exempel har vi städat i koden för att ta bort sådant som stör skärmläsare och det gör också att sidan fungerar bättre i olika typer av webbläsare, och externa sökmotorer som Google kan enklare indexera innehållet på webbplatsen. I slutänden brukar det bli bättre för alla användare när man utvecklar med tanke på dem som har särskilda behov.

Hur kommer det sig att ni har arbetat så aktivt med tillgänglighet?

Håkan: – Vi har våra rötter i sparbanksrörelsen och har alltid velat vara en bank för alla. Sedan 1970-talet har banken haft en kontinuerlig och aktiv dialog med handikapprörelsen genom vårt handikappråd. När vi sedan blev Swedbank 2006 skrevs det in i vår policy att banken alltid ska uppfattas som tillgänglig, okomplicerad och proaktiv. Nu ska vi leva upp till det.

Text: Annika Wallin

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant