3

Ett bra sätt att starta tillgänglighetsarbetet är att du och dina kollegor sätter er in i vad det innebär att göra er verksamhet tillgänglig för alla.

Det kan ni göra genom att ta del av Handisams material om tillgänglighet.

I vår bok ”Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet” beskrivs vilka krav som ställs för att information, lokaler och övrig verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Där finns även tips på vad ni bör tänka på när ni ska starta tillgänglighetsarbetet.

Många företag, organisationer och föreningar bedriver verksamhet i offentliga lokaler. Om du arbetar i en sådan verksamhet är det viktigt att du och dina kollegor sätter er in i föreskriften om enkelt avhjälpta hinder.

Föreskrifterna bygger på Plan- och bygglagen. Enkelt avhjälpta ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser.

Nedan kan du ta del av Handisams samlade material om tillgänglighet och information om enkelt avhälpta hinder.

Handisams material om tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder - Länk till Boverkets webbplats 

Senast uppdaterad 2012-06-28 Till sidans överkant