1

Samråd ger uppskattat erfarenhetsutbyte

Boverket är en av 14 sektorsmyndigheter som har ansvar för att förverkliga handikappolitiken. Som ett led i det arbetet har Boverket satsat på samråd. De ger kontinuerligt erfarenhetsutbyte med olika handikappförbund, berättar Lena Viberg Larsson som koordinerar tillgänglig­hets­arbetet på Boverket.

Varför har ni startat samråd?

För två år sedan fick vi ett brev från HSO – Handikapp­organisa­tionernas samarbetsorgan. De tyckte att vi höll en alldeles för låg profil när det gäller tillgänglighetsfrågor. Vi kände oss träffade av kritiken och ville göra något åt problemet. Därför inledde vi samtal med HSO och bestämde oss för att börja ha fortlöpande samråd.

Vilka är med på era samråd?

– Vi är en stor skara som träffas. Fem olika handikappförbund representeras av en person var. Det är Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, Astma- och Allergiförbundet, De Handikappades Riksförbund, Syn­skadades Riksförbund och Elöverkänsligas Riksförbund. Boverkets sex enheter och vår informa­tions­avdelning representeras av en person var. Därutöver ingår ytterligare två personer som kommer från SKL – Sveriges kommuner och landsting – och Länsstyrelsen i Göteborg. Jag är också med och vår generaldirektör här på Boverket är ordförande.

Hur bestämde ni vilka som skulle ingå?

– Vi på Boverket hade önskemål om att ha med fem handikappförbund. Sedan har HSO utsett de representanterna. Att vi bjöd in SKL och Länsstyrelsen beror på att vi har många beröringspunkter med dem. Sedan tog vi med represen­tanter från våra interna enheter och det visade sig vara ett framgångskoncept. Genom dem får vi en bra bevakning av allt som sker i huset, och en bra åter­rapportering från samrådet till enheterna.

Hur ofta träffas samrådet?

– Tre till fyra gånger per år, eller oftare vid behov. Vi bokar mötena i god tid eftersom det är många kalendrar som ska samordnas. Om någon ändå får förhinder har vi fasta suppleanter.

Får deltagarna ekonomisk ersättning?

– Boverket ersätter resor och kostnad för förlorad arbetstjänst.

Vad gör ni när ni träffas?

– På det senaste mötet diskuterade vi bland annat  framtidens brandregler och handikappförbundens möjlighet till samråd i den kommunala samhällsplaneringen.. Men vi har bara hållit på ett drygt år. Den första tiden satsade vi på att lära känna varandra genom att göra ”studiebesök” på SKL, HSO, här på Boverket och på Länsstyrelsen. På så vis har vi fått förståelse för våra olika uppdrag och förutsättningar och nu, när vi vet var vi har varandra, kan vi sätta igång med frågorna på allvar.

Vem bestämmer vad ni ska prata om?

– Jag har ansvar för att göra dagordningen tillsammans med HSO och får in förslag från deltagarna. I vissa frågor behöver vi hjälp av expertis och då bjuder vi in sakkunniga till samrådet.

Vad har varit viktigt för att få samråden att fungera?

– Att vi har fått starkt stöd från vår generaldirektör. Hon har mångårig erfarenhet av ordförandeskap i olika organisationer och har lett våra träffar på ett utmärkt sätt.  Och att general­direktören är ordförande har gett samrådet status här på myndigheterna. Tillgänglighets­frågorna tas nu på stort allvar i hela organisationen.

Har något varit svårt i arbetet?

– Hittills har faktiskt det mesta gått lättare än vad jag hade förväntat mig.  Nu gäller det bara att sätta av tid för att genomföra det som samrådet kommer fram till.

Text: Annika Wallin

Foto: Britt-Louise Morell

Klicka för stor bild 

Lena Viberg Larsson koordinerar tillgänglig­hets­arbetet på Boverket.

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant