1

När verksamheten prioriterar tillgänglighetsåtgärderna tidsmässigt bör nyttan av en viss åtgärd ställas i relation till andra tillgänglighetsskapande åtgärder.

Följande grundprinciper bör framför allt statliga myndigheter följa, men är en bra vägledning för alla i tillgänglighetsarbetet:

  • Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i lokaler och på allmänna platser som används av allmänheten.
  • Grundläggande information om verksamheten ska vara tillgänglig.
  • Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med verksamheten.
  • Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig in i lokalerna och ta sig fram i de mest besökta delarna.
  • Det ska finnas en toalett för personer som använder rullstol.
  • Åtgärder som ökar säkerheten, till exempel för synskadade, ska prioriteras.

För arbetsplatser och i högskolor bör man, förutom det som nämnts ovan, även prioritera:

  • Gemensamma utrymmen och åtminstone några arbetsrum görs tillgängliga.
  • Personer med funktionsnedsättning ska även kunna delta i möten och i undervisning.

Föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplats


 

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant