5

Arbetsförmedlingen har satt upp fyra delmål för att nå inriktningsmålen inom funktionshinderspolitiken.

  • Andelen personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska årligen öka under perioden.
  • Andelen ungdomar, under 30 år, med en funktionsnedsättning som med­för nedsatt arbetsförmåga som får en anställning eller utbildning ska år­ligen öka under perioden.
  • Arbetsförmedlingen ska, med säkerställd kvalitet i arbete, förkorta tiden från att en arbetssökande blir inskriven vid Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är identifierad och registrerad.

    Den genomsnittliga tiden från det att en arbetssökande är aktualiserad på Arbetsförmedlingen till att en funktionsnedsättning är registrerad ska minska med ca 10 dagar per år under perioden 2011–2016.

    Den genomsnittliga tiden ska minska från 230 dagar år 2009 till 180 dagar 2016.
  • Vid Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadspolitisk verksamhet ska krav på tillgänglighet alltid ställas i förfrågningsunderlag och finnas med i avtal.
Senast uppdaterad 2013-05-28 Till sidans överkant