8

Nyhet - Användningsforum till Handisam

2012-03-30

Forumet ska bidra till att lyfta frågorna kring användbarhet och tillgänglighet och att samla olika aktörer inom IT-området. Forumet ska också fördjupa dialogen mellan det offentliga och näringslivet och mellan forskare och olika användargrupper. Här ska det ansvar och den expertis samlas som måste till för att verklig förändring när det gäller användbarhet ska nås.

Handisam får också i uppdrag av regeringen att ta fram indikatorer för att mäta e-tillgänglighet och statistisk som speglar hur e-tillgängligheten utvecklas i hela befolkningen.

- Det känns väldigt spännande att vara med och arbeta för att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger ElseMarie Brisenhorn som är utvecklingschef på Handisam.

Pressmeddelande: Regeringen inrättar Användarforum

Om uppdraget att inrätta Användningsforum

Senast uppdaterad 2012-04-17 Till sidans överkant