8

Nyhet - Arbetet med en ny strategi för handikappolitiken - välkommen till en introduktion

2010-08-11

17 myndigheter har fått i uppdrag att ta fram förslag på delmål över hur handikappolitiken ska genomföras inom sina respektive områden. De mål som tas fram ska även kompletteras med hur de ska följas upp.

Handisam bjuder in dig som arbetar på någon av de 17 myndigheter till en introduktion.

Om uppdraget

Så här anmäler du dig till en introduktion och bakgrund

Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant