8

Nyhet - Årets viktigaste konferens! Och du är välkommen!

2012-03-28

Se kraften och kompetensen - en konferens om arbetsliv och möjligheter.

Välkommen till en konferens om den offentliga sektorns ansvar och åtaganden för att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning. Konferensen riktar sig till dig som är chef eller personalansvarig i offentlig sektor.

Sverige står inför en generationsväxling som innebär att en större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del.


För att klara framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara.
Så är inte fallet idag. Bland människor med funktionsnedsättning är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för befolkningen i helhet. Det måste vi ändra på.

Vid fem konferenser kommer vi att diskutera och belysa vad som är möjligheterna och vad som är hindren. Du kommer att träffa någon av ministrarna Maria Larsson, Stefan Attefall eller Hillevi Engström, politiker från lokal och regional nivå samt många andra intressanta talare.

Konferenserna kommer att äga rum i Göteborg, Jönköping, Umeå, Malmö och Stockholm under maj och juni. Du får välja vilken av dem som passar dig bäst.

Anmäl dig och läs mer om konferensen här

Anmäl dig senast 20 april. Antalet platser är begränsat, så "först till kvarn" gäller.

Konferenserna anordnas av Handisam i samarbete med Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast uppdaterad 2012-03-28 Till sidans överkant