8

Nyhet - Utredning föreslår nya myndigheter

2012-05-15

Staten måste få en tydligare roll i vården och omsorgen. Det framhåller Stefan Carlsson, regeringens särskilde utredare som idag presenterade Statens vård- och omsorgsutredning. Han föreslår att staten fokuserar på fyra huvuduppgifter och att tolv av dagens myndigheter och organisationer ersätts av fyra nya myndigheter.

­– Ett genomarbetat och dynamiskt förslag som tar sikte på framtiden. Vid ett genomförande måste det tvärsektoriella arbetssättet inom funktionshinderspolitiken säkras, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Enligt Stefan Carlssons förslag ska statens fyra huvuduppgifter vara

• Utveckling och spridning av kunskap. (Kunskapsmyndigheten)
• Inspektion som tryggar bra kvalitet i alla verksamheter. (Inspektionen)
• Gemensamma IT- och kommunikationslösningar. (Infrastruktursmyndigheten)
• Överblick som ger förmåga att hantera långsiktiga utmaningar. (Myndigheten för Välfärdsstrategi.

   

De myndigheter som föreslås bli avvecklade är: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för Vårdanalys, Statens medicinsk– etiska råd, Handisam och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Dessutom föreslås en avveckling av Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB.

På DN-debatt skriver Stefan Carlsson idag: ”Det viktigaste syftet med förändringen är att staten ska fungera bättre i förhållande till vården, omsorgen och medborgarnas behov: Kunskapsutvecklingen och spridningen av ny kunskap blir effektivare. Prioriteringar fungerar bättre. Inspektionen blir effektivare. IT- och kommunikationslösningarna utvecklas mer samordnat. Den övergripande styrningen blir mer långsiktig. Utöver detta innebär förslaget besparingar för staten genom att de nya myndigheterna kostar mindre än de nuvarande”.

Gör det enklare - länk till Stefan Carlssons utredning

Debattinlägg av Stefan Carlsson - länk till DN-debatt

Senast uppdaterad 2012-05-15 Till sidans överkant