8

Nyhet - Öppna jämförelser av tillgängligheten i staten 2012

2012-03-29

Nu är det dags för öppna jämförelser av tillgängligheten i staten. Idag skickar Handisam ut årets myndighetsenkät. Den går ut till totalt 301 myndigheter. Det är samtliga statliga myndigheter i Sverige som har fler än tio anställda.

2012 års myndighetsenkät vill ge svar på hur myndigheterna arbetar med tillgänglighet och hur tillgänglig deras verksamhet, information och lokaler är för anställda och besökare som har en funktionsnedsättning. Även frågor om hur myndigheterna arbetar med rekrytering, anpassning och stöd till anställda med funktionsnedsättning ingår.

Resultatet från årets enkät kommer att rapporteras till regeringen och presenteras i öppna jämförelser av myndigheter.

Sista svarsdatum är den 23 april 2012.

Här kan du ta del av
Enkäten, följebrevet och lista på mottagare  

Öppna jämförelser från 2011

Senast uppdaterad 2012-06-26 Till sidans överkant