8

Nyhet - Vad kommuner och landsting gör för att anställa fler - ny rapport

2012-05-10

Mer än två tredjedelar av arbetsgivarna i kommuner och landsting uppger i en enkät att de har åtgärdat sina lokaler för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att jobba hos dem. Det visar en ny rapport från Sveriges kommuner och Landsting

– Det är bra att så många kommuner och landsting har ökat tillgängligheten för att fler personer med funktionsnedsättning ska få jobb.  Vi behöver all god kompetens till de viktiga välfärdsjobben, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

I mer än hälften av kommunerna och landstingen finns dock varken politiska beslut eller riktlinjerför att öka möjligheter för personer medf unktionsnedsättning att bli anställda. Femton procent av kommunerna och landstingen har tagit centrala politiska beslut. 

– Som stora arbetsgivare har kommuner, landsting och regioner större möjligheter än mindre att anpassa arbetsplatserna. Det innebär också ett större ansvar. Det är viktigt med ett engagemang på högsta politiska nivå, säger Ingela Gardner Sundström.
 

Enligt enkätundersökningen är den viktigaste åtgärden för fler jobb till personer med funktionsnedsättning att höja taket för lönebidraget. 

Rapporten - länk till SKL:s webbplats

Senast uppdaterad 2012-05-10 Till sidans överkant