8

Årets andra månad är här och det är dags att tala klarspråk! Ett begripligt och enkelt språk är nämligen en förutsättning för att alla ska kunna ta till sig information. Det spelar ingen roll om en text finns att få i punktskrift, i stor stil eller inläst på CD-skiva om inte texten är begriplig.

En verksamhet har ofta många olika typer av skriftlig information. Den kan till exempel vara i form av broschyrer, rapporter, webbtexter och foldrar. För att den ska vara tillgänglig för alla måste textens språk vara genomarbetad. Det är ytterst en fråga om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter.

Att skriva klarspråk handlar om att välja rätt innehåll, att framhäva huvudbudskapet och att göra texterna överskådliga med hjälp av innehållsförteckningar, sammanfattningar och informativa rubriker. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten.

Tre tips!

  • Skriv för mottagaren
    Gör klart för dig varför du skriver och vad du vill uppnå med din text. Tänk igenom hur du på bästa sätt når ditt syfte. Försök att se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten.
  • Ha en enkel och logisk disposition
    Dispositionen ska vara logisk. Stryk information som inte behövs och sammanfatta det tydligaste.
  • Var begriplig
    Använd begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer. Använd informativa rubriker, undvik långa och invecklade meningar.  

Material om klarspråk och tillgänglig information

Här kan du hitta samlat material om klarspråk och tillgänglig information.


Senast uppdaterad 2011-10-27 Till sidans överkant

Bild på man som pratar i megafon 

  

Så arbetar riksdagen

Riksdagens tillgänglighets-arbete har utvecklat informa-tionsenheten. Grundläggande information finns på tecken-språk, punkskrift, lättläst och inläst. Dessutom kan annat material snabbt tas fram i det format som efterfrågas, tack vare etablerade rutiner.

Riksdagens arbete

  

Tillgänglighetshjälp?

I Handisams databas med konsulter hittar du de som kan hjälpa dig i ditt tillgänglighetsarbete.

Konsultdatabasen