8

Konferenser, seminarier och möten är vanligt på de flesta arbetsplatser. Alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare, ska ha möjlighet att delta på lika villkor, kunna ta del av information och göra sin röst hörd. Oavsett om det är ett morgonmöte eller en större konferens du ska arrangera, är det viktigt att tänka på tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga.

Inför konferensen är det viktigt att tänka igenom hur inbjudan formuleras, att det finns pauser i programmet och att säkerställa att lokalerna man ska vistas i är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

För att dagen ska vara givande för alla deltagare är det viktigt att särskilda behov är tillgodosedda; att det vid behov finns tolkar och hörslinga i lokalen, att det finns specialkost för den som behöver och att dokumentation och information tillhandahålls på alternativa format.

Tre tips!

 • Ställ krav när du bokar!
  Boka en lokal som följer de riktlinjer som finns för lokaler och mötesrum. Riktlinjerna finns att läsa i Handisams skrift Riv Hindren. Finns parkeringsmöjligheter och tillgängliga hotell i närheten om deltagarna ska övernatta?

  Använd gärna Handisams praktiska checklista om tillgängliga konferenser som hjälp.
  Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser (pdf-fil, 390 kB)
 • Möblera rätt!
  Ibland kan grupprum och föreläsningssalar ha en möblering som gör det svårt för personer med rullstol att delta. Bikupor och surr i lokalen kan vara ett problem för personer med nedsatt hörsel och för personer med psykisk sjukdom. En genomtänkt möblering möjliggör för alla att delta.
 • Presentera tillgängligt!
  En presentation ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Om du ska visa en PowerPoint-presentation är det viktigt att beskriva de bilder du visar. En bra tumregel är att inte ha fler än tre till fem punkter på varje bild. Att tala i mikrofon är för de flesta självklart, men hur lätt är det inte att glömma att låta deltagare ställa sina frågor i mikrofon?

Handisams material om tillgängliga möten och konferenser

Här kan du hitta Handisams samlade material som kan vara till hjälp då du ska arrangera en tillgänglig konferens.

Senast uppdaterad 2012-03-15 Till sidans överkant

 

Bild på fyra personer i möte

Fotograf: Paul Quant


Tänk på det här!

Hur upphandlar man tillgängligt?

Upphandling

Vad innebär det att ta fram material i alternativa format? Här kan du läsa mer om detta.

Alternativa format

Hur vanligt är det med en funktionsnedsättning och vad behöver jag tänka på?

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

 

 

Tillgänglighetshjälp?

I Handisams databas med konsulter hittar du de som kan hjälpa dig i ditt tillgänglighetsarbete.

Konsultdatabasen