7

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder gäller på hela arbetsmarknaden. Lagen förbjuder diskriminering av både arbetssökande och arbetstagare. ´

Förbudet mot diskriminering gäller även om arbetsgivaren inte haft någon avsikt att diskriminera.

Förbudet gäller när arbetsgivaren

  • rekryterar
  • beslutar om befordran eller utbildning för befordran
  • beslutar om annan utbildning
  • beslutar om yrkespraktik
  • tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor
  • leder och fördelar arbetet
  • säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Vid anställning, befordran eller i samband med utbildning för befordran ska en arbetsgivare vidta skäliga stöd- eller anpassningsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska kunna utföra arbetet på lika villkor. En arbetsgivare som inte vidtar stöd- och anpassningsåtgärder i dessa situationer kan göra sig skyldig till diskriminering.

Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder - länk till riksdagens webbplats

Senast uppdaterad 2012-06-28 Till sidans överkant