7

Här hittar du material som vi på Handisam tagit fram och som kan hjälpa dig i arbetet med att göra dina lokar tillgängliga. 

Riv hindren – Riktlinjer för lokaler

Avsnittet som rör tillgängliga lokaler ur Handisams riktlinjer för tillgänglighet, Riv hindren. 

Riv hindren - tillgängliga lokaler

Riv hindren i sin helhet

  

Checklista

Handisam har tagit fram en checklista för att följa upp tillgänglighetsarbetet i byggnader/lokaler. Checklistan visar om myndigheten uppfyller de mest grundläggande kraven.

Checklista för lokaler

  

Fördjupningsblad

Handisams fördjupningsblad är för dig som vill öka dina detaljkunskaper.

Fördjupningsblad   


Besöksinformation för alla

Handisam har tagit fram en handbok om hur kommuner och företag kan arbeta med tillgänglighetsinformation; vad den bör innehålla och hur den kan presenteras.

Till handboken har Handisam också tagit fram ett frågeformulär som är ett stöd när man vill beskriva hur tillgängliga olika besöksmål är.

Besöksinformation för alla
 

Senast uppdaterad 2012-11-01 Till sidans överkant

Beställ material

Du kan också beställa våra trycksaker. De finns även i alternativa format.
Beställningsformulär

 

Öka kunskapen

När du har kunskap om människors olika behov och möjligheter är det lättare att förstå vikten av att göra dina lokaler tillgängliga.

Funktionsnedsättningar och tillgänglighet